Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Voorkom verwarring bij het terugvragen van btw bij de aanschaf van een thuisbatterij

Het terugvorderen van btw op een thuisbatterij is in principe mogelijk voor consumenten. Romano Hagen benadrukt de noodzaak van duidelijke communicatie om misverstanden te voorkomen. “We moeten helder zijn om teleurstellingen te vermijden.”

Wat is de meerwaarde van een thuisbatterij volgens jou?

“Een thuisbatterij is een cruciaal onderdeel van het duurzame energiebeheer van de toekomst. Huishoudens zullen steeds actiever worden in het energieverkeer – het opwekken, opslaan, gebruiken en terugleveren van energie aan de markt. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is al overbelast en heeft thuisbatterijen nodig.”

In 2024 zijn er nog maar weinig thuisbatterijen in Nederland in gebruik.

“Dit is het jaar van de doorbraak, met een grootschalige adoptie van thuisbatterijen. Dit wordt voornamelijk gedreven door het economische rendement. In andere landen is het al een groot succes. Voor veel huishoudens is de terugverdientijd vergelijkbaar met die van zonnepanelen, namelijk 7 tot 8 jaar. Met de huidige softwareontwikkelingen kan deze tijd mogelijk worden verkort tot 5 jaar of minder.”

Is het noodzakelijk om eerst de salderingsregeling af te bouwen voordat thuisbatterijen rendabel worden?

“Thuisbatterijen kunnen worden gebruikt om zelf opgewekte zonne-energie te benutten, maar momenteel is dit nog niet winstgevend. De echte meerwaarde ligt in de energiehandel en het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals netwerkcongestie.”

Consumenten kunnen de btw op een thuisbatterij terugvragen bij de Belastingdienst, ongeacht of ze zonnepanelen hebben.

Dit werd medio januari gemeld door Solar Magazine. “Samen met slimme thuisbatterijleverancier Bliq heb ik anderhalf jaar geleden een brief naar de Belastingdienst gestuurd voor overleg. Dit leidde uiteindelijk tot een uitnodiging van het ministerie van Financiën aan Holland Solar. We hebben de werking van thuisbatterijen toegelicht, maar het ministerie had nog veel vragen voordat ze een algemeen standpunt konden innemen.”

Is het dan mogelijk om btw terug te vragen?

“Ja, het is voor mij duidelijk dat met een thuisbatterij die energie verhandelt, er sprake is van btw-ondernemerschap. Er zijn wel strikte voorwaarden, zoals het gebruik van de batterij voor de handel in stroom tegen dynamische tarieven.”

Waarom is dit belangrijk?

“Het nieuws over de btw-teruggave heeft veel reacties in de markt opgeroepen. Het is positief nieuws, maar veel partijen begrijpen de boodschap niet volledig of brengen deze niet correct over. Hierdoor kunnen er misverstanden ontstaan en kunnen consumenten teleurgesteld raken als ze niet in aanmerking komen voor btw-teruggave.”

Hoe gaat jouw bedrijf hiermee om?

“Wij hebben een btw-test ontwikkeld voor thuisbatterijen, zodat consumenten kunnen controleren of ze in aanmerking komen voor teruggave. We bieden ook ondersteuning bij het proces van teruggave.”

Verloopt dit soepel bij de Belastingdienst?

“Ja, maar ook voor hen is dit nieuw. Er is geen specifiek formulier voor btw-teruggave zoals bij zonnepanelen. Maar naarmate er meer aanvragen binnenkomen, zal dit waarschijnlijk verbeteren. Thuisbatterijen die energie kunnen inkopen en verkopen, zullen snel populair worden in de energietransitie.”