Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

BTW terugvragen
op thuisbatterijen en zonnepanelen

Nieuw!

BTW teruggave thuisbatterij​

Indien een Nederlandse particulier een thuisbatterij laat plaatsen en deze batterij met energie gaat handelen op basis van een dynamisch energiecontract, dan wordt diegene voor deze activiteit btw ondernemer. De btw op de aanschaf kan dan in principe worden teruggevraagd, en er dient btw over het rendement van de batterij afgedragen te worden.

De btw op de aanschaf en installatie kan worden teruggevraagd. Ook de btw op de aansturingssoftware en noodzakelijke aanpassingen in de meterkast kan worden teruggevraagd.

Er dient ook btw te worden afgedragen over het verschil tussen de geladen en ontladen energie. Wij schatten de af te dragen btw in op ongeveer € 15,- per kWh batterij capaciteit.

Onze trots:

De btw teruggave op een thuisbatterij kan ingewikkeld zijn, daarom kun je dit makkelijk laten verzorgen. Wij beoordelen de situatie vooraf, verzorgen de aanmelding bij de Belastingdienst, de btw aangiften en melden je aan voor de Kleine ondernemersregeling zodat in de toekomst geen btw aangiften meer gedaan hoeven te worden.

BTW teruggave zonnepanelen

Het btw tarief op zonnepanelen op of nabij een woning is sinds 2023 nul procent. Heb je zonnepanelen gekocht, dan lever je nog steeds energie aan het net, tegen een vergoeding. Er is dus nog steeds sprake van btw-ondernemerschap, en je dient dan in principe aangemeld te worden bij de Belastingdienst. Het Ministerie van financiën heeft beleid uitgevaardigd dat wanneer je zonnepanelen hebt gekocht tot 15.000 Wp je niet hoeft aan te melden.

Er zijn 2 uitzonderingen op het 0% tarief

Nieuwbouw woning met geïntegreerde zonnepanelen

De eerste uitzondering op het 0% tarief is wanneer je een nieuwbouw woning opgeleverd hebt gekregen met geïntegreerde zonnepanelen, dan dient de aannemer jou 21% btw in rekening te brengen over de zonnepanelen. Je kan in principe 1/3 van de btw op de aanschaf van het indak systeem terug krijgen.

PVT systemen

Wanneer je een PVT systeem hebt gekocht met een warmtepomp dan dient de installateur 21% btw in rekening te brengen. Je komt wel in aanmerking voor een btw teruggave op het buitendeel (zonnepanelen en onderconstructie) en mogelijk ook voor ISDE subsidie op de warmtepomp.

De jaren erna, de Kleine ondernemersregeling (KOR)

In principe dient in de jaren na de aanschaf btw afgedragen te worden over het voordeel door het handelen in energie of de zonnepanelen. Er kan echter ook een beroep op de KOR gedaan worden indien de jaaromzet met de zonnepanelen en/of thuisbatterij onder de € 20.000 blijft. Dat is eigenlijk altijd de situatie. Met een beroep op de KOR hoeven in de vervolgjaren geen btw aangiften meer gedaan te worden. De KOR gaat in op 1 januari van het opvolgende jaar.

Wanneer de KOR is toegekend kun je daar gedurende 3 jaar niet meer vanaf.

Er zijn enkele uitzonderingen op de Kleine Ondernemersregeling.

  1. Je hebt al een btw nummer waarop de KOR van toepassing is. Bijvoorbeeld vanwege een eerdere btw teruggave op zonnepanelen, verhuur vakantiewoning of een eenmanszaak. Indien de KOR al van toepassing is kan de btw op een slimme thuisbatterij in principe niet terug gevraagd worden. Er zijn wel andere manieren, maar dan moet er sprake zijn van een partner.
  2. Je bent al ondernemer of wil dat binnen 3 jaar worden. Ben je al ondernemer, dan kun je zelf de btw terug vragen. Je dient dan echter ook de vervolgjaren btw af te dragen over het resultaat met de zonepanelen en/of batterij. Wil je binnen 3 jaar ondernemer worden, dan kan de btw wel teruggevraagd worden, maar indien een beroep op de KOR wordt gedaan kan dat de btw teruggave bij de opstart van de onderneming beïnvloeden. Het is daarom wellicht niet handig om een beroep op de KOR te doen.
  3. De btw op de factuur is meer dan € 2.495. De btw kan dan terug gevraagd worden maar er dient dan gedurende 4 jaar na het jaar van aanschaf btw afgedragen te worden over het resultaat. Vooralsnog schatten we in dat ongeveer € 15,- per kWh opslagcapaciteit van de thuisbatterij afgedragen moet worden.

Wil je zeker zijn van de teruggave en deze op een leuke maar ook professionele manier laten verzorgen, dan regelen we dat graag voor u.

BTW teruggave op zonnepanelen in 2022

Tot en met 2022

Het BTW tarief op zonnepanelen op facturen tot en met 31 december 2022 is 21%. Deze 21% BTW op de zonnepanelen kan teruggevraagd worden tot 5 jaar na het jaar waarin de factuur is gedateerd. 

Als u vóór 1 januari 2023 zonnepanelen heeft aangeschaft is de BTW nog 21%. Hiervoor kunt u dus nog BTW terugvragen via deze link

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren is in principe ondernemer voor de BTW, indien er ook energie wordt terug geleverd aan het net. De BTW op aanschaf en montage van de zonnepanelen kan de particuliere BTW ondernemer daarom van de Belastingdienst terug vragen. Daarentegen moet de BTW over de levering van de energie aan het net afgedragen worden.

Btw terugvragen op zonnepanelen 2023

2023 en verder

Het BTW tarief op zonnepanelen op en nabij een woning die na 1 januari 2023 zijn gefactureerd is 0%. Dit geldt voor de zonnepenalen, de montage, bekabeling, etc. De woonfunctie blijkt uit het BAG register, die vrij toegankelijk is. Ook het aanpassen van één groep in de meterkast valt hieronder. De vervanging van een hele meterkast valt niet onder het 0% BTW tarief, daar dient 21% BTW over gerekend te worden. Dat geldt ook voor vogelbescherming en eventuele dak aanpassingen.

Indien de meterkast vervangen dient ter worden omdat de installateur van mening is dat dit noodzakelijk is voor de veilige werking van de zonne-installatie, dan kan de 21% BTW op de meterkast alsnog terug gekregen worden. Ook de BTW over de vogelbescherming en eventuele dak aanpassingen ten behoeve van de zonne-installatie kan in principe terug gekregen worden.

Wilt u zeker zijn van de teruggave en de teruggave op een leuke maar ook professionele manier laten verzorgen, dan regelen wij dat graag voor u.

Indien de jaarlijkse omzet met de zonnepanelen minder is dan € 1.800, dan hoeft u zich niet aan te melden bij de Belastingdienst. Is de omzet meer dan € 1.800, dan moet u zich wel aanmelden bij de Belastingdienst. 

De omzet wordt berekend door de totale opwek te vermenigvuldigen met het energietarief. De Belastingdienst heeft op haar site aangegeven dat wanneer de totale opwek capaciteit minder is dan 15.000 Wp, u zich niet hoeft aan te melden.

Kortom, u dient zich aan te melden indien de totale opwek capaciteit meer is dan 15.000 Wp.

U mag zich altijd aanmelden, dit kan aantrekkelijk zijn wanneer u BTW terug kunt vragen over de kosten voor de vervanging van de meterkast (indien dat volgens de installateur noodzakelijk is voor een veilige werking), vogelbescherming of noodzakelijke dak aanpassingen.

Subsidie op zonnepanelen

Wilt u liever informatie over subsidie op zonnepanelen? Lees dan meer informatie op de website van De-Centrale, waar we uitleggen hoe u in veel gevallen subsidie zonnepanelen kunt aanvragen. 

Subsidies voor verduurzamen

Wist u dat er subsidies zijn voor het verduurzamen van uw woning? Bijvoorbeeld voor isolatie van de muren, dak, vloer en glas. Maar ook voor een hybride warmtepomp. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

Wilt u meer weten over verduurzaming en handige tips om geld te besparen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!