Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Btw Teruggaaf-pakket

De Centrale BTW Teruggave is de vaste partner van Keen Installatietechniek voor het verzorgen van de BTW teruggave. De BTW teruggave wordt na de installatie van de zonnepanelen gestart. Om de BTW terug te kunnen vragen zijn diverse gegevens nodig. Deze gegevens kunnen aangeleverd worden via een formulier of online worden doorgegeven.

BTW Teruggaaf-pakket

De teruggave wordt geheel voor u verzorgd. Wij zorgen voor de contacten met de Belastingdienst, houden de termijnen in de gaten, vragen de BTW terug en verzorgen de vrijstelling na de teruggave zodat u niet meer wordt ‘lastig gevallen’ door de Belastingdienst. De fiscus stort intussen, binnen 3-5 maanden na het verzoek, de BTW terug op uw bankrekening.

Jaren erna? Kleine Ondernemersregeling!

In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW betaald te worden. De Kleine Ondernemersregeling is mogelijk van toepassing. Deze regeling houdt in dat wanneer de omzet minder is dan € 20.000, een vrijstelling van toepassing. Hierdoor hoeft na het jaar van aanschaf niet jaarlijks BTW betaald te worden. Wanneer een particulier zonnepanelen heeft gekocht, geldt in principe altijd bovenstaande situatie.

Dit betekent dat er geen administratie bijgehouden hoeft te worden en er ook geen aangiften meer gedaan hoeven te worden.

Onze trots:

Bent u zelf niet in de gelegenheid om het formulier uit te printen,
dan horen wij dat graag. Wij sturen u dan een exemplaar met de post.

Bent u ondernemer voor de BTW?

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren levert ook (een beetje) energie aan het net. Daar staat een vergoeding tegenover zodat diegene die energie levert een voor de BTW economische activiteit verricht. Hiermee wordt diegene ondernemer voor de BTW.

Er dient BTW betaald te worden over de opgewekte energie, deze afdracht bedraagt € 20,- per 1.000 Wp per jaar. Hier tegenover staat dat de totale BTW over de aanschaf en montage van de zonnepanelen teruggevraagd kan worden.

De 3 uitzonderingen

Indien een uitzondering van toepassing is bestaat de mogelijkheid dat de BTW niet teruggevraagd kan worden, of dat er over langere tijd BTW afgedragen moet worden. Voor bijna elke uitzondering is er echter een oplossing, deze oplossing dient vooraf uitgevoerd te zijn. Om te inventariseren of er een uitzondering van toepassing is, verzoeken wij u om de drie vragen hieronder te beantwoorden.

Indien het antwoord op 1 of meer vragen “ja” is, dan is een uitzondering van toepassing. In dat geval overleggen wij graag met u de mogelijkheden.

1Heeft u al eerder BTW op zonnepanelen teruggevraagd? JaNee
2Bent u al ondernemer of wilt u binnen 3 jaar ondernemer worden?JaNee
3Is de BTW op de factuur € 2.500 of meer?  JaNee