Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Kleine ondernemers regeling

Hierna treft u een toelichting aan over hoe de Kleine ondernemersregeling werk

Nieuwe kleine ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen

De teruggave van BTW op zonnepanelen verandert niet, de wetswijziging zit in de ontheffing die na de teruggave aangevraagd moet worden. De nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen.

Door een beroep te doen op de nieuwe KOR 2020  zal een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar. Deze regeling gaat van start na het jaar van aanschaf en loopt gedurende 4 jaar door.

Drempel
Er is echter ook een drempel van € 500,-. Indien jaarlijks minder dan € 500,- BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling geen BTW terugbetaald te worden.

Rekenvoorbeeld nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen

Op de factuur voor de zonnepanelen staat bijvoorbeeld € 1.000,- BTW, dan dient bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen in elk van de opvolgende 4 jaren 20% van de BTW op de factuur voor de zonnepanelen terugbetaald te worden. 20% van € 1.000,- is € 200,- per jaar.

Het herzieningsbedrag van € 200,- per jaar is lager dan de drempel van € 500,- zodat de BTW feitelijk niet terugbetaald hoeft te worden.

Kortom, wanneer de totale BTW op de factuur voor de zonnepanelen minder is dan € 2.500,- dan hoeft er geen BTW terugbetaald te worden. Het betreft de BTW teruggave vóór ‘vermindering’ door het forfait.

Onze trots:

Lock-up in nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen

Om willekeurig in- en uittreden in de nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen te voorkomen is er een lock-up periode van 3 jaar.

Deze periode werkt 2 kanten op:
Wanneer een beroep op de nieuwe KOR 2020 wordt gedaan is deze regeling minimaal 3 jaar van toepassing. Indien in deze periode van 3 jaar sprake is van bijvoorbeeld uitbreiding, dan kan de BTW op de uitbreiding niet teruggevraagd worden. Uitzondering is voor die situatie dat vóór 1-1-2020 al BTW op zonnepanelen is teruggevraagd.

Wanneer na 1-1-2020 afstand wordt gedaan van de nieuwe KOR 2020 kan gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op deze regeling worden gedaan. Dit betekent dat gedurende 3 jaar over de opgewekte energie BTW afgedragen dient te worden. Het forfait is niet van toepassing, dus zal een BTW administratie bijgehouden moeten worden. De BTW teruggave op een uitbreiding wordt daardoor minder interessant.

Oplossingen

Er kan veel misgaan bij de BTW teruggave, BTW kan niet teruggekregen worden of er dient voor langere tijd BTW afgedragen te worden. Voor deze uitzonderingen onder de nieuwe KOR 2020 zijn diverse oplossingen. Wij bieden alle oplossingen.

Vanaf 1 januari 2023 is er een btw-nultarief van toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de buurt van woningen. Dit besluit geeft uitleg over wat er precies onder dit btw-nultarief valt en hoe het wordt toegepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van het jaarforfait voor verschuldigde btw naar hogere opwekvermogens en het feit dat het jaarforfait nu ook geldt voor andere ondernemers dan alleen particuliere zonnepaneelhouders en rechtspersonen.

Wil je verder lezen over dit besluit? Kijk dan op de website overheid.nl.