Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Kleine ondernemers regeling

Hierna treft u een toelichting aan over hoe de Kleine ondernemersregeling werk

Kleine ondernemersregeling voor thuisbatterijen of zonnepanelen

In principe dient in de jaren na de aanschaf btw afgedragen te worden over het voordeel door het handelen in energie met de thuisbatterij of de zonnepanelen. Er kan echter ook een beroep op de Kleine Ondernemersregeling (KOR) gedaan worden indien de jaaromzet met de zonnepanelen en/of thuisbatterij onder de € 20.000 blijft. Dat is eigenlijk altijd de situatie. Met een beroep op de KOR hoeven in de vervolgjaren geen btw aangiften meer gedaan te worden.

Er zijn 3 uitzonderingen op de Kleine Ondernemersregeling.
 1. Je hebt al een btw nummer waarop de KOR van toepassing is. Bijvoorbeeld vanwege een eerdere btw teruggave op zonnepanelen, verhuur vakantiewoning of een eenmanszaak waarbij de omzet onder de € 20.000 per jaar blijft. Indien de KOR al van toepassing is kan de btw op een slimme thuisbatterij in principe niet terug gevraagd worden.

  Eventuele oplossingen
  De KOR is minimaal 3 jaar na ingangsdatum van toepassing. Is de KOR al langer van toepassing dan kan deze worden opgezegd. Deze opzegging dient op tijd gedaan te zijn, minimaal 1 maand voor het kwartaal waarin de thuisbatterij wordt gekocht. Nadeel is dat dan gedurende 3 jaar geen beroep meer gedaan kan worden op de KOR en er gedurende 3 jaar btw aangifte gedaan moet worden. In deze 3 jaar dient dan btw afgedragen te worden over het voordeel van de batterij, maar eventueel ook over het voordeel behaald met de zonnepanelen.

  Er zijn mogelijk wel andere opties om de btw terug te kunnen vragen, maar dan moet er sprake zijn van een inwonende partner. Indien bijvoorbeeld de partner de thuisbatterij (die energie inkoopt en verkoopt) zou aanschaffen, dan kan die wellicht de btw op de thuisbatterij terugvragen. Het dynamische energiecontract dient dan op naam van de partner te staan. 2. Je bent al ondernemer of wil dat binnen 3 jaar worden. Ben je al ondernemer, dan kun je zelf de btw terug vragen. Je dient dan echter ook de vervolgjaren btw af te dragen over het resultaat met de zonepanelen en/of thuisbatterij. Wil je binnen 3 jaar ondernemer worden, dan kan de btw wel teruggevraagd worden, maar indien een beroep op de KOR wordt gedaan kan dat de btw teruggave bij de opstart van de onderneming beïnvloeden. Het is daarom wellicht niet handig om een beroep op de KOR te doen.

  Eventuele oplossingen
  Een optie zou kunnen zijn dat een eventuele inwonende partner de thuisbatterij koopt, het dynamische energiecontract dient dan op naam van deze partner te staan. De partner zou dan de btw terug kunnen vragen, indien deze uitzonderingen niet op de partner van toepassing zijn.

   

 3. De btw op de factuur is meer dan € 2.495. De btw kan dan terug gevraagd worden maar er dient dan gedurende 4 jaar na het jaar van aanschaf btw afgedragen te worden over het resultaat. Vooralsnog schatten we in dat ongeveer € 15,- per kWh opslagcapaciteit van de thuisbatterij afgedragen moet worden.
 
Oplossingen

Indien de KOR van toepassing is en er is geen partner, dan kan de btw op de thuisbatterij (die energie inkoopt en verkoopt) niet teruggevraagd worden. Indien er een inwonende partner is dan is bijna altijd een oplossing te vinden.

 

 

Onze trots:

Nieuwe kleine ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen

De teruggave van BTW op zonnepanelen verandert niet, de wetswijziging zit in de ontheffing die na de teruggave aangevraagd moet worden. De nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen.

Door een beroep te doen op de nieuwe KOR 2020  zal een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar. Deze regeling gaat van start na het jaar van aanschaf en loopt gedurende 4 jaar door.

Drempel
Er is echter ook een drempel van € 500,-. Indien jaarlijks minder dan € 500,- BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling geen BTW terugbetaald te worden.

Rekenvoorbeeld nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen

Op de factuur voor de zonnepanelen staat bijvoorbeeld € 1.000,- BTW, dan dient bij een beroep op de nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen in elk van de opvolgende 4 jaren 20% van de BTW op de factuur voor de zonnepanelen terugbetaald te worden. 20% van € 1.000,- is € 200,- per jaar.

Het herzieningsbedrag van € 200,- per jaar is lager dan de drempel van € 500,- zodat de BTW feitelijk niet terugbetaald hoeft te worden.

Kortom, wanneer de totale BTW op de factuur voor de zonnepanelen minder is dan € 2.500,- dan hoeft er geen BTW terugbetaald te worden. Het betreft de BTW teruggave vóór ‘vermindering’ door het forfait.

Onze trots:

Lock-up in nieuwe KOR 2020 voor zonnepanelen

Om willekeurig in- en uittreden in de nieuwe Kleine Ondernemersregeling 2020 voor zonnepanelen te voorkomen is er een lock-up periode van 3 jaar.

Deze periode werkt 2 kanten op:
Wanneer een beroep op de nieuwe KOR 2020 wordt gedaan is deze regeling minimaal 3 jaar van toepassing. Indien in deze periode van 3 jaar sprake is van bijvoorbeeld uitbreiding, dan kan de BTW op de uitbreiding niet teruggevraagd worden. Uitzondering is voor die situatie dat vóór 1-1-2020 al BTW op zonnepanelen is teruggevraagd.

Wanneer na 1-1-2020 afstand wordt gedaan van de nieuwe KOR 2020 kan gedurende 3 jaar niet opnieuw een beroep op deze regeling worden gedaan. Dit betekent dat gedurende 3 jaar over de opgewekte energie BTW afgedragen dient te worden. Het forfait is niet van toepassing, dus zal een BTW administratie bijgehouden moeten worden. De BTW teruggave op een uitbreiding wordt daardoor minder interessant.

Oplossingen

Er kan veel misgaan bij de BTW teruggave, BTW kan niet teruggekregen worden of er dient voor langere tijd BTW afgedragen te worden. Voor deze uitzonderingen onder de nieuwe KOR 2020 zijn diverse oplossingen. Wij bieden alle oplossingen.

Vanaf 1 januari 2023 is er een btw-nultarief van toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de buurt van woningen. Dit besluit geeft uitleg over wat er precies onder dit btw-nultarief valt en hoe het wordt toegepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van het jaarforfait voor verschuldigde btw naar hogere opwekvermogens en het feit dat het jaarforfait nu ook geldt voor andere ondernemers dan alleen particuliere zonnepaneelhouders en rechtspersonen.

Wil je verder lezen over dit besluit? Kijk dan op de website overheid.nl.