Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Subsidie op batterij

Zakelijke subsidie batterij

Wanneer je een batterij wilt kopen dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder tref je de informatie aan over subsidies op batterijen.

De kosten voor een subsidie aanvraag bedragen € 395,- ex btw.

Zakelijke aanschaf batterij

Een bedrijf kan verschillende redenen hebben om een batterij aan te schaffen.

1

Handelen op de energiemarkt met de batterij

Een bedrijf kan een batterij plaatsen om op de deelmarkt te gaan handelen. Energie wordt ingekocht wanneer de energieprijs laag is en verkocht wanneer de energieprijs hoog is. Maar ook wanneer er onbalans op het net is kan opgeslagen energie worden terug geleverd of juist worden afgenomen. Dit is een zeer aantrekkelijk model waar zeer goede rendementen mee behaald kunnen worden. Er is aansturingssoftware beschikbaar om de batterijen aan te sturen zodat er geen omkijken naar is. Bovendien wordt een groot maatschappelijk probleem opgelost omdat de hoeveelheid energie op het net wordt gebalanceerd.

2

Opslaan overtollige zelf opgewekte energie

Een andere reden kan netcongestie zijn. Door netcongestie is het voor bedrijven met een grootverbruik aansluiting op het net vaak niet meer mogelijk om zelf opgewekte energie aan het net te leveren. Bovendien is het financieel veel aantrekkelijker om de zelf opgewekte energie zelf te verbruiken. Voor bedrijven met een grootverbruik aansluiting bestaat er immers geen saldering. Het bedrag wat voor terug geleverde energie wordt gekregen is veel lager dan waarvoor het moet worden gekocht. Het loont daarom om de overtollige zelf opgewekte te bewaren om op later moment te verbruiken.

Energie investeringsaftrek (EIA)

De energie investeringsaftrek geeft recht op 40% aftrek van de winst van het geïnvesteerde bedrag. Door deze extra aftrek zal er minder winstbelasting verschuldigd zijn. Afhankelijk of het gaat om een BV of niet levert deze subsidie tussen de 7,6% – 16,8% van het geïnvesteerde bedrag aan subsidie op.

Een rekenvoorbeeld: er wordt een batterij voor handelen op de deelmarkt gekocht voor € 25.000. De subsidie (minder te betalen winstbelasting) bedraagt dan tussen de € 1.900 en € 4.200.

Voorwaarden van de Energie Investeringsaftrek

Voor de EIA zijn diverse voorwaarden van toepassing.

Afhankelijk van het gebruik van de batterij zijn er nog aanvullende voorwaarden:

Batterij wordt gebruikt voor handelen op de deelmarkt

Indien een batterij wordt gebruikt om mee te handelen op de elektrische deelmarkt zijn de volgende voorwaarden extra van toepassing:

Het moet gaan om stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt, en bestaande uit:

a. Lithium accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
b. NaS accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
c. Redox flow batterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
d. zoutwaterbatterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.

Er zijn dus geen beperkingen aan de omvang van de batterij en de snelheid van de omvormer.

Optimalisatie software

Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om een koppeling met één of meer elektrische deelmarkten tot stand te brengen. Deze software regelt het benutten van overtollige duurzame energie waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is door het automatisch in- of uitschakelen van het bedrijfsmiddel.

Begrip ‘elektrische deelmarkt’ volgens RVO

Elektrische deelmarkt: (Dagmarkt: EPEX en Onbalansmarkt). Ook bestaat de lange termijn markt, maar deze is niet interessant voor elektriciteit, omdat de produktie ervan niet stabiel is en daarmee niet te voorspellen. We bedoelen de verschillende markten waarop elektriciteit verhandelt wordt: verkocht of ingekocht. De elektriciteitsmarkt is een deel van de totale markt. De optimalisatiesoftware zorgt ervoor dat vraag en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Uw installatie staat in contact met de handelsmarkt voor elektriciteit, omdat deze is verbonden met het openbaar elektriciteitsnetwerk. De optimalisatiesoftware stemt vraag en aanbod op elkaar af. Eventueel te veel opgewekte elektriciteit kan dan, gestuurd door de optimalisatie software, op een moment dat de vraag van de markt hoog is afgegeven worden aan het elektriciteitsnet tegen een geldbedrag. Op het moment dat de vraag laag of nul is, zou de software de produktie/opwekking van elektriciteit door uw installatie, stil kunnen leggen. Of, indien er capaciteit beschikbaar is op uw accusysteem, kunnen aanbieden om teveel geproduceerde elektriciteit op te slaan. Hiervoor ontvangt u dan geld.

Batterij wordt gebruikt voor opslag van overtollige zelf opgewekte energie

Indien een batterij wordt gebruikt om zelf opgewekte energie op te slaan om de op een later moment weer zelf te verbruiken zijn de volgende voorwaarden extra van toepassing:

Het moet gaan om stationaire opslag van elektrische energie, en bestaande uit een accu met een vermogen van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh.

De accu moet aangesloten zijn op een duurzame energieopwekinstallatie zoals zonnepanelen met een opgesteld vermogen van meer dan 15 kW, zowel de energieopwekinstallatie als de accu hebben dezelfde aansluiting op het elektriciteitsnet.

Aanvragen van de Energie Investeringsaftrek

Het gebruik van de batterij kan verschillend zijn en er zijn verschillende voorwaarden van toepassing. Het is daarom belangrijk de documentatie goed op orde te hebben voordat de subsidie wordt aangevraagd. Wij hebben ruimschoots ervaring op het gebied van deze subsidie aanvraag en kunnen de aanvraag volledig verzorgen.