Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Kleine Ondernemersregeling blijft voorlopige onveranderd

Kleine Ondernemersregeling blijft voorlopige onveranderd

Er is op het internet een gerucht geweest dat het einde van de BTW teruggaaf voor zonnepanelen in zicht is door een mogelijke aanpassing van de Kleine Ondernemersregeling. Naar aanleiding van het gerucht zijn veel vragen gekomen. Hoe zit dat nou werkelijk in elkaar?

Achtergrond

Binnen Europa geldt de zogenoemde BTW Richtlijn. Deze Richtlijn is bedoeld voor harmonisatie van de BTW wetgeving van de afzonderlijke lidstaten. In de Richtlijn is ook een Kleine Ondernemersregeling opgenomen die afwijkt van de Nederlandse BTW regeling. Volgens de Richtlijn kan een kleine ondernemer van BTW worden vrijgesteld wanneer de omzet onder een bepaalde drempel blijft. Er mag dan door de kleine ondernemer geen BTW in rekening gebracht worden en de BTW op de kosten kan niet teruggevraagd worden. Nederland heeft een afwijkende regeling, dat was onderhandeld bij de invoering van de Richtlijn. De Nederlandse Kleine Ondernemersregeling heeft sinds 1979 thans een ‘stand still’ status. Dat betekent dat de regeling niet kan worden gewijzigd. Als de regeling wel zou worden gewijzigd zal de gewijzigde regeling aan Europese Richtlijn dienen te voldoen.

Er spelen al jaren gedachten om de Nederlandse Kleine Ondernemersregeling aan te passen aan de Europese richtlijn. Deze gedachten spelen al vóórdat de BTW teruggave bij zonnepanelen mogelijk geacht werd. Zo is in 2013 al op verzoek onderzoek gedaan door MKB-Nederland naar de effecten van een eventuele aanpassing. Zij heeft toen diverse bezwaren geuit tegen invoering van een andere Kleine Ondernemersregeling. Gebleken is dat de indertijd voorgestelde aanpassing van de Nederlandse Kleine Ondernemersregeling ‘niet als een positieve ontwikkeling voor kleine ondernemers’ werd gezien.

Uitkomst gesprek Ministerie van Financiën

Holland Solar heeft samen met De Centrale BTW Teruggave op 26 oktober 2017 een gesprek gehad met het Ministerie van Financiën. Uit het overleg blijkt dat er thans geen plannen of signalen zijn om de Kleine Ondernemersregeling aan te passen. Er kan geen garantie gegeven worden dat een dergelijke aanpassing in de toekomst wel gemaakt zou kunnen worden maar dat is aan de politiek om initiatief in te nemen.

Goed nieuws?

Ja, volgens ons is dat goed nieuws voor de installateur. Het aanpassen van de Nederlandse Kleine Ondernemersregeling zou voor particulieren namelijk leiden tot een prijsverhoging van zonnepanelen van ongeveer 20%. Een dergelijke prijsverhoging heeft tot gevolg dat de terugverdientijd oploopt van ongeveer 7 naar bijna 10 jaar. In andere landen is al gebleken dat een plotselinge prijsstijging een sterke daling in de verkopen tot gevolg heeft. Een omzetdaling van misschien wel 20 tot 40% kan bij veel installatiebedrijven voor ernstige problemen zorgen. Voor de ondernemer in de zonnebranche is het juist belangrijk dat de regelgeving stabiel is zodat kan worden ondernomen, personeel in dienst genomen kan worden en investeringen gedaan kunnen worden, zonder het zwaard van Damocles boven het hoofd. Het nieuwe kabinet heeft bovendien recent aangegeven de salderingsregeling na 2020 te willen vervangen voor een subsidieregeling met de focus op een terugverdientijd van 7 jaar. Wanneer de terugverdientijd door aanpassing van de Kleine Ondernemersregeling zou oplopen tot 10 jaar zou dat de aangekondigde subsidieregeling onder druk zetten. Alleen hieruit blijkt al dat niet zomaar iets kan worden vervangen zonder dat rekening gehouden dient te worden met alle neveneffecten.

Plaats een reactie