Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

BTW teruggave rechtspersonen

BTW teruggave rechtspersonen

Hieronder leest u over de btw teruggave voor rechtspersonen. Wat is nu de situatie en wat verandert er straks op 1 januari 2020 wanneer de nieuwe Kleine Ondernemersregeling in werking treedt.

Liever het PDF bestand? Klik dan hier.

 

toelichting

 1. Algemeen

Iemand is BTW ondernemer indien er geregeld een prestatie in het economische verkeer wordt verricht tegen een vergoeding. De eigenaar van zonnepanelen levert geregeld energie aan een energiemaatschappij en ontvangt daarvoor een vergoeding. De eigenaar is daarom ondernemer voor de BTW voor wat betreft de zonnepanelen. Er zijn 2 gevolgen: de BTW op de zonnepanelen kan (gedeeltelijk) teruggevraagd worden en de BTW op de geleverde energie dient afgedragen te worden.

Bovenstaande geldt in principe ook voor een rechtspersoon. De rechtspersoon wordt ondernemer voor de BTW en kan (een deel van) de BTW over de aankoop van de zonnepanelen terug vragen.

Onder een rechtspersoon wordt verstaan een VvE (Vereniging van Eigenaren), Kerk, sport- of muziekvereniging, stichting, etc. die alleen BTW vrijgestelde prestaties of geen belaste prestaties verricht. Hierna: “RP

 

 1. BTW terug vragen:

Een deel van de energie wordt tijdens de opwek geleverd aan het net en de rest wordt direct zelf verbruikt. Tegenover de levering aan het net staat een (BTW-belaste) vergoeding. De BTW op de aanschaf kan worden teruggevraagd in dezelfde verhouding als dat de zonnepanelen BTW belast worden gebruikt. Formule:

Levering net
—————–        x BTW op installatie
Totale opwek

Bovenstaande berekening is bevestigd door Rechtbank Noord-Nederland, 8-8-2019 AWB – 18_2966

De BTW teruggave dient op kalenderjaarbasis berekend te worden. Indien het eerste aangiftetijdvak vóór het vierde kwartaal ligt, dan dient in het eerdere aangiftetijdvak een inschatting gemaakt te worden van de verhouding over het hele kalenderjaar.

Dit kan op basis van de op dat moment beschikbare gegevens van de slimme meter en omvormer/app. In het laatste tijdvak dient een herberekening gemaakt te worden volgens de werkelijke cijfers. Dit zal leiden tot een extra teruggave of terugbetaling over het laatste tijdvak wanneer de inschatting in het eerdere tijdvak niet exact goed was.

Voorbeeldberekening

Uitgangspunten

 • Aanschafprijs € 19.000, BTW € 3.990
 • Datum in gebruik name 15-4-2019
 • Opwekvermogen 25.000 Wp,
 • Geleverde energie over 15-4-2019 – 30-6-2019: 4.131 kWh (bewijs voor de Belastingdienst is een foto van de slimme meter op stand 2.8.1 + 2.8.2)
 • Geleverde energie over 15-4-2019 – 31-12-2019: 12.568 kWh (schermafbeelding app / foto omvormer scherm)
 • Totale opgewekte energie over 15-5-2019 – 30-6-2019: 4.982 kWh (foto slimme meter 2.8.1 + 2.8.2)
 • Totale opgewekte energie over 15-5-2019 – 31-12-2019: 18.428 kWh (schermafbeelding app / foto omvormer scherm)
 • Energieprijs € 0,19 per kWh excl. BTW

Teruggave berekenen:

Aangifte teruggave in Q2:

4.131
———- x € 3.990 = € 3.308
4.982

Aangifte teruggave Q3:

Nihil

Aangifte teruggave Q4:

12.568
———- x € 3.990 = € 2.721
18.428

Het verschil tussen € 3.308 -/- € 2.721 = € 587 dient als af te dragen BTW aangegeven te worden.

 

 1. BTW afdragen:

De af te dragen BTW dient berekend te worden over de vergoeding voor de aan het net geleverde energie. De vergoeding kan op verschillende manieren worden berekend:

 1. De geleverde energie x tarief.

Energie: De geleverde energie kan op de slimme meter worden afgelezen onder 2.8.1 (dagtarief) en 2.8.2. (weekend/nacht tarief).

Tarief: Voor beide nummers (2.8.1 en 2.8.2) is een ander energietarief van toepassing zodat voor beide een ander bedrag genomen zou kunnen worden. Uit praktische overwegingen en het minimale belang wordt alleen het hoogste energietarief toegepast.

Het tarief is het bedrag dat voor de energie wordt gekregen, dat is inclusief Energiebelasting en ODE maar exclusief BTW.

 1. Volgens het energiecontract.

Dit zou af te lezen moeten zijn op het energiecontract (en eenvoudiger kunnen zijn). De energieleverancier geeft echter (bijna) nooit een afrekening per einde van een periode die aansluit bij de aangifteperiode.

Aangifte afdracht in Q2:

4.131 x € 0,19 per kWh = € 784 x 21% = € 164 BTW afdracht

Aangifte afdracht Q3:

Nihil. (in principe dient er BTW over de geleverde energie afgedragen te worden. Dit is echter zeer lastig te achterhalen en in het laatste kwartaal wordt voor het hele jaar gecorrigeerd. Dit is ook de praktijk die de Belastingdienst aanhoudt).

Aangifte afdracht Q4:

12.568 x € 0,19 per kWh = € 2.387 x 21% = € 501 BTW afdracht over heel jaar

Het verschil tussen € 501 -/- € 164 (eerder aangegeven) = € 337 dient als af te dragen BTW aangegeven te worden.

 

 1. Totaal aangifte:

Aangifte in Q2:        Vraag 1a: € 784 en € 164, Vraag 5b: € 3.308

Aangifte Q3:           Nihil

Aangifte Q4:           Vraag 1a: € 1.604 en € 337, vraag 5b € -/- 587

Totale teruggave over hele jaar is: -/- 164 + 3.308 -/- 337 -/- 587 = € 2.220

 

 1. Nieuwe KOR 2020:

Op de Nieuwe KOR 2020 kan een beroep gedaan worden indien de omzet minder is dan € 20.000 per jaar. Dat is bij zonnepanelen altijd de situatie.

 

 1. Gevolgen toekenning Nieuwe KOR 2020:

 

 1. Verbod: Er mag geen BTW meer in rekening gebracht worden op de geleverde energie. Voor de praktijk betekent dit eigenlijk niets omdat er al geen BTW in rekening werd gebracht aan de energiemaatschappij. Zij verrekent zelf (‘self billing’).

 

 1. Lock up: De Nieuwe KOR 2020 is gedurende 3 jaar verplicht van toepassing (met uitzondering van zonnepaneelhouders waarop vanwege de overgangsregeling van 2019-2020 de Nieuwe KOR van toepassing is).

De lock up werkt ook de andere kant op, wanneer de toepassing van de Nieuwe KOR 2020 wordt opgezegd zal gedurende 3 jaar een beroep op de Nieuwe KOR niet toegekend worden. Gedurende die BTW plichtige periode dient aan de BTW verplichtingen voldaan te worden, zoals aangifteplicht.

 1. Herziening: De in het verleden in aftrek gebrachte BTW dient terugbetaald te worden gedurende de resterende herzieningsperiode van 4 jaar na het jaar van aanschaf voor 20% per jaar. Er vind geen herziening plaats indien de af te dragen BTW (door de herziening) minder is dan € 500 per jaar.

Dit betekent dat wanneer de BTW teruggave hoger is dan € 2.500, een beroep op de Nieuwe KOR 2020 niet fiscaal aantrekkelijk is. Er is de keus om geen beroep op de Nieuwe KOR 2020 te doen.

 

 1. Gevolgen geen beroep op Nieuwe KOR 2020:

De aangifteplicht blijft bestaan. Er dient elk kwartaal aangifte gedaan te worden en BTW over de geleverde energie afgedragen te worden. Uit praktische overwegingen kan ervoor gekozen worden om in het eerste kwartaal een inschatting voor de BTW over het hele jaar in 1x af te dragen. Er kan geen jaaraangifte worden gedaan.

De af te dragen BTW zal in de regel veel lager zijn dan de BTW die bij herziening afgedragen dient te worden indien meer dan € 2.500 BTW op de aanschaf is teruggevraagd. Er zijn echter veel meer administratieve lasten.

 

 1. Kan er voor gekozen worden om de BTW niet terug te vragen?

Er bestaat geen ontheffing voor rechtspersonen om zich aan de BTW wetgeving te onttrekken. Daarom is de VvE verplicht om zich bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW te laten registreren.

 

 

Berekening vrijgestelde rechtspersoon

BTW teruggave met beroep op KOR is aantrekkelijker
Aanschafprijs ex BTW € 11.900,00
BTW € 2.499,00
Prijs per kWh ex BTW € 0,19
Kwartaal van aanschaf
Energie geleverd kWh 2.908
Energie opgewekt kWh 3.450
Gehele jaar van aanschaf
Energie geleverd kWh 6.000
Energie opgewekt kWh 8.500
Belast gebruik 71%
BTW teruggave jaar van aanschaf
Kwartaal van aanschaf 5b € 2.106,40
Laatste kwartaal 5b -€ 342,40
Totale BTW teruggave € 1.764,00
BTW afdracht jaar van aanschaf
Kwartaal van aanschaf 1a -€ 116,03
Laatste kwartaal 1a -€ 123,37
Totale BTW afdracht -€ 239,40
Totaal terug ontvangen € 1.524,60
Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
Herziening 20% 20% 20% 20%
Inschatting
Energie geleverd 8.000 8.000 8.000 8.000
Energie opgewekt 12.000 12.000 12.000 12.000
67% 67% 67% 67%
BTW teruggave met KOR
Herziening € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal terug ontvangen € 1.524,60 € 1.524,60 € 1.524,60 € 1.524,60
BTW teruggave zonder KOR
Herziening -€ 19,60 -€ 19,60 -€ 19,60 -€ 19,60
BTW op levering -€ 319,20 -€ 319,20 -€ 319,20 -€ 319,20
Totaal terug ontvangen € 1.185,80 € 847,00 € 508,20 € 169,40

 

 

Berekening vrijgestelde rechtspersoon
BTW Teruggave zonder beroep op KOR aantrekkelijker
Aanschafprijs ex BTW € 19.000,00
BTW € 3.990,00
Prijs per kWh ex BTW € 0,19
Kwartaal van aanschaf
Energie geleverd kWh 4.131
Energie opgewekt kWh 4.982
Gehele jaar van aanschaf
Energie geleverd kWh 12.568
Energie opgewekt kWh 18.428
Belast gebruik 68%
BTW teruggave jaar van aanschaf
Kwartaal van aanschaf 5b € 3.308,45
Laatste kwartaal 5b -€ 587,25
Totale BTW teruggave € 2.721,20
BTW afdracht jaar van aanschaf
Kwartaal van aanschaf 1a -€ 164,83
Laatste kwartaal 1a -€ 336,64
Totale BTW afdracht -€ 501,46
Totaal terug ontvangen € 2.219,74
Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
Herziening 20% 20% 20% 20%
Inschatting
Energie geleverd 12.000 12.000 12.000 12.000
Energie opgewekt 18.000 18.000 18.000 18.000
67% 67% 67% 67%
BTW teruggave met KOR
Herziening -€ 544,24 -€ 544,24 -€ 544,24 -€ 544,24
Totaal terug ontvangen € 1.675,50 € 1.131,26 € 587,02 € 42,78
BTW teruggave zonder KOR
Herziening -€ 12,24 -€ 12,24 -€ 12,24 -€ 12,24
BTW op levering -€ 478,80 -€ 478,80 -€ 478,80 -€ 478,80
Totaal terug ontvangen € 1.728,70 € 1.237,66 € 746,62 € 255,58

 

Plaats een reactie