Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Wob verzoek BTW zonnepanelen nieuwbouw woning

Wob verzoek btw zonnepanelen nieuwbouw woning

Inleiding

De btw zonnepanelen nieuwbouw woning is anders dan bij een bestaande woning. Er speelt de manier van facturatie en achterhalen hoeveel BTW op de installatie gefactureerd is. Daarnaast speelt de vraag over indak en opdak en de omvang van de BTW teruggave. Tenslotte speelt ook de vraag of een deel van de BTW op de gehele nieuwbouw woning teruggevraagd kan worden. Over dit laatste is een Wob verzoek over zonnepanelen nieuwbouw woningen gedaan bij de overheid. Klik hier voor het Wob verzoek. Hierna wordt op het besluit ingegaan alsmede op de vraag in hoeverre de BTW op de gehele nieuwbouw woning teruggevraagd kan worden.

De juiste BTW teruggave op zonnepanelen is in de praktijk lastiger dan in het algemeen wordt aangenomen. Hieronder een vereenvoudigde weergave.

BTW ondernemerschap

Indien iemand een activiteit in het economische verkeer verricht tegen een vergoeding, dan dient over die vergoeding BTW afgedragen te worden. De BTW op de investeringsgoederen kan dan ook teruggevraagd worden. Diegene is dan ondernemer voor de BTW.

BTW zonnepanelen

Zonnepanelen wekken energie op en de eigenaar levert een deel van deze energie aan de energiemaatschappij. Voor deze energie wordt een vergoeding gekregen. Dit is een voor de BTW belaste activiteit. Over de vergoeding dient BTW afgedragen te worden, de BTW over de investering kan teruggevraagd worden.

BTW aftrek zonnepanelen

Meestal wordt de woning gelijktijdig gebouwd met de aanleg van de zonnepanelen, en zijn de zonnepanelen opgenomen in de prijs van de woning. Door de zonnepanelen worden (door de eigenaar) BTW belaste activiteiten verricht zodat de BTW over de aanschafprijs van de zonnepanelen teruggevraagd kan worden. De factuur / termijnbetaling dient aan te sluiten bij de juiste factuurvereisten om de BTW terug te kunnen vragen. Zonder de juiste factuur kan de BTW niet teruggevraagd worden. We hebben een model ontwikkeld voor de ontwikkelaar die bij de termijnbetaling kan worden gevoegd als bewijs kan dienen voor de BTW teruggave.

BTW nieuwbouw woningen

De aanschaf van een nieuwbouw woning is belast met BTW. Dat betekent dat in de aanschafprijs van de woning BTW wordt berekend. De BTW wordt aan de aannemer betaald die dit weer afdraagt aan de Belastingdienst. Indien de nieuwbouw woning wordt gekocht om daarmee BTW belaste activiteiten te gaan verrichten kan de BTW op de aanschaf worden teruggevraagd, voor zover er sprake is van BTW belaste activiteiten.

BTW aftrek nieuwbouw woning met zonnepanelen

De vraag is in hoeverre de nieuwbouw woning bijdraagt aan de opwek van energie met de zonnepanelen. Er zijn verschillende uitspraken geweest, van Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad. Veel uitspraken/arrest gaan over net verschillende situaties. Denk aan indak en opdak panelen en wanneer de eigenaar de woning gedeeltelijk al als BTW ondernemingsvermogen had geëtiketteerd, of juist niet. Er zijn uitspraken geweest ten gunste van de zonnepaneel eigenaar maar ook ten gunste van de Belastingdienst. De laatste uitspraak is van een Gerechtshof die de Belastingdienst in het gelijk stelde.

Wob

De Belastingdienst heeft intern overleg gehad over hoe om te gaan met deze situaties. Er is een Wob verzoek gedaan (Wet openbaarheid bestuur) en de overheid heeft openbaarheid gegeven hoe ze met verzoeken om zullen gaan voor BTW teruggave over de woning. In het besluit staat dat de overheid elk verzoek zal afwijzen en dat bezwaren ook worden afgewezen. Zaken worden niet aangehouden en de eigenaar van de woning zal bereid moeten zijn om te procederen.

Belang onder de nieuwe KOR

Het belang van de BTW teruggave op een deel van de woning is onder de nieuwe KOR afgenomen. De reden is dat wanneer op de factuur waarover de BTW wordt teruggevraagd hoger is dan € 2.500, een beroep op de KOR niet aantrekkelijk is en er gedurende 4 jaar na het jaar van aanschaf BTW over de opgewekte energie afgedragen dient te worden.

Wat te doen?

De meest voor de hand liggende weg is om eerst de BTW over de zonnepanelen terug te vragen. Let op dat ons model wordt gebruikt als bijlage bij de factuur/termijnbedrag van de woning. Na de teruggave kan, als diegene bereid is om te procederen, bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden aangetekend tegen de teruggave (waarbij om een hogere teruggave wordt verzocht).

Plaats een reactie