Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

BTW positie energie coöperaties is wél goed geregeld

Onlangs was in het nieuws dat een postcoderoos coöperatie problemen had om de BTW positie
met de Belastingdienst af te stemmen. Volgens de berichten wordt er twee keer BTW geheven. Er
is zelfs een brief gestuurd naar de Tweede kamer om hier aandacht voor te vragen.

Hoe zit dat nou en kan het ook anders?

Hoe zit dat nou?
Er worden in Nederland steeds meer energie coöperaties opgezet. Een dergelijke coöperatie
exploiteert zonnepanelen of windmolen(s). De opbrengst wordt verkocht aan een
energiemaatschappij. De leden van de coöperatie ontvangen uiteindelijk de opbrengst.

Een coöperatie is een soort van vereniging met leden. Het verschil tussen een coöperatie en een
vereniging is dat een coöperatie ook andere afspraken kan maken met het lid, zoals levering van
energie aan dat lid.

De coöperatie heeft geld nodig om de windmolen(s) of zonnepanelen te kunnen kopen. Daarom
geeft de coöperatie certificaten uit aan haar leden. De leden betalen voor zo’n certificaat aan de
coöperatie waarmee de coöperatie de investering doet. Een certificaat staat meestal gelijk aan 1
zonnepaneel, maar dat kan ook anders als het bijvoorbeeld om windmolens gaat. Een certificaat
geeft het lid recht op een deel van de energie of opbrengst.

Na installatie van de zonnepanelen of bouw van de windmolen(s) levert de coöperatie de opgewekte
energie aan een energiemaatschappij. De coöperatie en de energiemaatschappij maken een
raamovereenkomst met afspraken o.a. over energieprijs, betaling van de gekochte energie maar ook
hoe partijen (certificaathouders, coöperatie en energiemaatschappij) de onderlinge verhoudingen
zien.

Zo ontstaat een complexe situatie. Is er BTW verschuldigd over de uitgifte van de certificaten? Is de
coöperatie ondernemer voor de BTW? Is er BTW verschuldigd over de energie die wordt geleverd?
Door wie en aan wie wordt er eigenlijk energie geleverd? Wat is de positie van de leden, zijn zij BTW
ondernemer geworden? Kunnen zij de BTW terug vragen? Etc.

Het antwoord op deze vragen is afhankelijk hoe de partijen de onderlinge verhoudingen zien.
Kortom, de inrichting van de certificaten en de raamovereenkomst is essentieel voor de BTW
gevolgen die daaraan zijn verbonden.

In de situatie van de in aanhef vermelde postcoderoos coöperatie heb ik de brief van de
Belastingdienst gelezen. De Belastingdienst had BTW consequentie gevolgen bekend gemaakt aan de
afspraken die onderling zijn gemaakt. Volgens mij was de conclusie van de Belastingdienst op de
gegeven omstandigheden juist. Dit heeft echter negatieve gevolgen voor het rendement van de
postcoderoos coöperatie.

Het kan echter ook anders
Bij het opzetten van een energie coöperatie is het essentieel dat de onderlinge afspraken goed
worden ingericht. Wanneer dat wordt gedaan kan met de Belastingdienst afgesproken worden dat
de BTW heffing neutraal plaats vind, en de BTW heffing dus voor haar leden wel gunstig uitvalt. Hier
is inmiddels ook van de Belastingdienst een goedkeuring voor gekregen. Voor bestaande situaties
kan wellicht nog (tijdig) een oplossing met de Belastingdienst gevonden worden maar dat is wel
lastiger. Laat u daarom goed informeren voordat de coöperatie wordt opgezet.

mr. R.B.P. (Romano) Hagen
Hagen fiscale en juridische strategie
Romano@hagenfiscaal.nl
T: 0252-745.800
(i.c.m. De Centrale BTW Teruggave)
Info@btw-zonnepanelen.nl

Plaats een reactie