Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Milieubewust schenken met fiscale bonus

Indien u wenst om iets aan uw kinderen te schenken, dan kunt u overwegen om geen geld maar zonnepanelen aan uw kinderen te ‘geven’. Dit komt steeds vaker voor omdat een verruimde fiscale schenkvrijstelling van toepassing is en uw kinderen bovendien een ‘bonus’ van de Belastingdienst kunnen ontvangen in de vorm van een BTW-teruggave.

Met het schenken van zonnepanelen geeft u eigenlijk niet éénmalig een bedrag maar krijgen uw kinderen korting op de energienota voor een periode van bijvoorbeeld 25 jaar. De schenking is daardoor veel groter dan het éénmalige bedrag. Bovendien kan het fiscaal heel vriendelijk plaats vinden want naast de belastingvrije schenking van de zonnepanelen kunnen uw kinderen ook de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugkrijgen, een soort van ‘bonus van de Belastingdienst’ dat kan oplopen tot ongeveer 20% van het geschonken bedrag. Bovendien geeft u de groene gedachte mee en draagt het bij aan het milieu en de milieugedachte bij uw kinderen. Let op, dit moet dan wel op een juiste manier vorm worden gegeven anders lopen uw kinderen de BTW-teruggave mis.

Hoe werkt dat dan?
Tot 1 januari 2015 kunt u éénmalig maximaal € 100.000 belastingvrij schenken aan uw kinderen indien het geld voor de eigen woning van uw kinderen wordt gebruikt. Het is dus belangrijk om te realiseren dat alleen dit jaar nog gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. De nieuwe zonnepanelen worden op de woning van uw kinderen gemonteerd en dus gebruikt voor de woning. De schenking kan daarom onder de verruimde vrijstelling vallen en is het gehele bedrag van de schenking vrijgesteld.

Uw kinderen kunnen de BTW op de aanschaf en montage van de zonnepanelen van de Belastingdienst terug vragen indien de factuur op de juiste naam staat.

Een rekenvoorbeeld:
Uw kinderen laten zonnepanelen plaatsen voor € 8.000 inclusief BTW. Hier zit € 1.388 BTW in. Uw kinderen ontvangen dan van u € 8.000 maar krijgen van de Belastingdienst ook nog eens € 1.388 BTW terug. Uw totale schenking wordt daarmee € 9.388 belastingvrij.

Daarvoor dient wel het een en ander met de Belastingdienst afgestemd te worden. De schenking moet op de juiste wijze ingericht worden en er dient een beroep op de schenkvrijstelling gedaan te worden. Daarnaast dient de BTW-teruggave geregeld te worden.

Wat te doen?
Indien u interesse heeft om zonnepanelen aan uw kinderen te schenken, dan kunt u dit te laten verzorgen door de Centrale BTW Teruggave die dan alle administratieve rompslomp met de Belastingdienst voor u verzorgt. De kosten voor deze werkzaamheden bedragen € 250,- exclusief € 52,50 BTW (die voor het grootste deel ook van de Belastingdienst wordt teruggevraagd). Kosten die u snel terug heeft verdient.

Plaats een reactie