Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

BTW terugvragen op thuisaccu via CrowdNett (Eneco)

BTW terugvragen op thuisaccu via CrowdNett (Eneco)

De vraag is ontstaan of de BTW over een energie opslagsysteem (zoals een thuisaccu / thuisbatterij die thuis energie van zonnepanelen opslaat, bijvoorbeeld de Tesla Powerwall) al dan niet gedeeltelijk teruggevraagd kan worden. Hieronder wordt daar op ingegaan.

Wat zijn de regels voor het opslaan van duurzame energie?

Een thuisaccu/batterij die thuis wordt opgehangen wordt mogelijk als roerende zaak aangemerkt. Daarom dienen de BTW regels voor roerende zaken gevolgd te worden.

In principe kan de BTW over een thuisaccu / thuisbatterij niet teruggevraagd worden, tenzij de thuisaccu voor de BTW ook zakelijk wordt gebruikt. De accu / batterij wordt voor de BTW zakelijk gebruikt indien een vergoeding wordt gegeven voor gebruik van de accu / batterij. Door CrowdNett (Eneco) wordt een vergoeding gegeven voor gedeeltelijk gebruik van de accu / batterij. In deze situatie kan alle BTW op de accu / batterij teruggevraagd worden.

Er dient ook BTW afgedragen te worden over de BTW op de vergoeding en het privé gebruik. Voor het bepalen van de correctie privégebruik kan worden aangesloten bij de herzieningstermijn. Bij roerende zaken is de herzieningstermijn 5-jaar. Gedurende deze periode dient elk jaar het privégebruik naar rato gecorrigeerd te worden. Het eerste jaar mag het privégebruik tijdsgelang gecorrigeerd worden.

De berekening van het af te dragen bedrag over de vergoeding en het privégebruik is afgestemd met de Belastingdienst.

Eerder zonnepanelen aangeschaft?

Wanneer er eerder zonnepanelen zijn aangeschaft dient voor de afdracht van de BTW rekening gehouden te worden met de door de zonnepanelen opgewekte energie. In de praktijk wordt het forfait uit het vraag en antwoordenbesluit van de Staatssecretaris van Financiën gehanteerd.

Na de aanschaf

Het kalenderjaar na de aanschaf dient in principe BTW afgedragen te worden over de vergoeding en het privégebruik van het opslagsysteem. Indien de af te dragen BTW lager is dan € 1.345 kan een beroep op de Kleine Ondernemersregeling gedaan worden.

Indien zeker is dat nooit BTW afgedragen hoeft te worden kan ook een ontheffing administratieve verplichtingen aangevraagd worden (verder de ontheffing). Per saldo hoeft in de jaren na de aanschaf geen BTW meer afgedragen te worden.

mr. R.B.P. (Romano) Hagen

fiscaal jurist

Er is veel zorg besteed aan de tekst van deze uitgave. Iedere situatie kan echter net anders zijn dan de andere met een mogelijke andere uitkomst tot gevolg. Bovendien kan de regelgeving veranderd zijn. Daarom kunnen geen rechten aan deze uitgave ontleend worden.

 

Btw thuisbatterij terugvragen

Vraag hier de BTW terug op een thuisbatterij/accu.

 

Plaats een reactie