Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Antwoord op vragen over naheffingsaanslagen Zonnepanelen

Naheffingsaanslagen en boetes voor huiseigenaren met zonnepanelen
Ongeveer 3000 huiseigenaren van zonnepanelen hebben als btw-ondernemer wegens het niet doen van aangifte naheffingsaanslagen OB met boeten opgelegd gekregen. Het betreft huiseigenaren die ervoor hebben gekozen om als ondernemer aangemerkt te worden, met het daarbij behorende recht van vooraftrek van btw van de zonnepanelen. Het Tweede Kamerlid Markies (SP) heeft hierover aan de bel getrokken bij staatssecretaris Wiebes (Financiën).
Volgens Wiebes zit één en ander als volgt in elkaar:
Al deze ondernemers hebben een aanslag gekregen van in totaal € 5.161. Een automatisch gegeneerde schatting van € 5.000 belasting voor startende ondernemers, plus een betaalverzuimboete van € 100 (=2% van € 5.000) plus een aangifteverzuimboete van € 61.
De op te leggen boeten vloeien voort uit de AWR.
Het beleid met betrekking tot de feitelijk op te leggen boeten is opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB).
Dit beleid werkt als volgt uit:
Als de ondernemer alsnog aangifte doet blijven deze boeten in stand: de verzuimen worden daarmee immers niet (volledig) hersteld.
Wel wordt de boete wegens het niet tijdig betalen verminderd ingeval de verschuldigde belasting lager is dan het bedrag van de naheffingsaanslag.
Deze boete blijft echter minimaal € 50 bedragen, tenzij in het geheel geen belasting verschuldigd is.
Zowel de aanslag als de boete wegens niet tijdig betalen wordt verminderd naar nihil als inderdaad geen BTW verschuldigd is.
De boete voor het niet tijdig doen van aangifte van € 61 blijft wel staan, aldus Wiebes.

Volg onderstaande link en lees alle vragen en antwoorden:

20140704 antwoord-op-vragen-over-naheffingsaanslagen-zonnepanelen

Plaats een reactie