Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Rechters zijn het oneens: onduidelijkheid over teruggave btw bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen

Rechters zijn het oneens: onduidelijkheid over teruggave btw bij zonnepanelen op nieuwbouwwoningen

Bron : Solarmagazine

Nederlandse rechters zijn het oneens over de teruggave van btw op zonnepanelen bij nieuwbouwwoningen. Volgens fiscalist Romano Hagen is het wachten op een uitspraak van de Hoge Raad.

Vereniging Eigen Huis stuurde onlangs een bericht uit dat kopers van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen mogelijk een veel groter bedrag aan btw terug kunnen krijgen dan nu het geval is. Het kan volgens Eigen Huis gaan om duizenden euro’s aan extra belastingteruggave. Het zou het gevolg zijn van 2 recente uitspraken van de rechtbanken Zeeland-West Brabant en Noord-Nederland. De redactie van Solar Magazine ging op onderzoek uit en ging te rade bij Romano Hagen van de Centrale BTW Teruggave.

Waarom is de situatie voor btw-teruggave bij zonnepanelen op een nieuwbouwwoning anders dan bij een bestaande woning?
‘Zonnepanelen worden binnen de btw-wetgeving gezien als zakelijk, omdat een deel van de opgewekte energie tegen een vergoeding wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Wanneer zonnepanelen op een nieuwbouwwoning worden geplaatst, rijst daarom de vraag of de woning voor de btw-wetgeving ook voor een deel als zakelijk kan worden gezien. De nieuwbouwwoning en de zonnepanelen zitten immers aan elkaar vast, zodat wellicht een deel van de btw op de woning teruggevraagd kan worden. Op de bouw van een nieuwbouwwoning drukt altijd een groot bedrag aan btw. De vraag is daarom of er voldoende verband is tussen de zonnepanelen en de bouw van de woning.’

Wat hebben de rechters daarover beslist?
‘Er zijn verschillende uitspraken geweest, de 2 belangrijkste zijn van de gerechtshoven omdat dit de hoogste rechtscolleges zijn die zich tot nu toe over deze situatie hebben gebogen. Het ene gerechtshof heeft in 2017 beslist dat de zonnestroominstallatie als een opzichzelfstaand object kan worden gezien, maar desondanks veranderde volgens de rechter de functie van (het dak van) de woning en kon een deel van de btw op de woning teruggevraagd worden. In 2019 zag het andere gerechtshof echter helemaal geen verband tussen de zonnepanelen en de bouw van de woning en weigerde de teruggave van een deel van de btw op de woning.’

De rechters oordelen dus verschillend…
‘Ja, de ene rechter vindt dat de woning een extra zakelijke functie heeft gekregen voor de ondersteuning van de zonnepanelen. Door deze conclusie kan een deel van de btw op de woning teruggevraagd worden. De andere rechter ziet echter geen verband tussen aan de ene kant de bouw van de woning en aan de andere kant het opwekken van zonne-energie. De tweede rechter is van oordeel dat: “belanghebbende blijk geeft van een onjuiste visie op causaliteit door te stellen dat het perceel grond wordt aangeschaft en daarop een hele woning wordt gebouwd om de plaatsing van zonnepanelen te realiseren”. Er is dus onzekerheid omdat 2 gerechtshoven volledig anders beslissen.’

Hoe nu verder?
‘Het lijkt mij dat er een keer in cassatie wordt gegaan. Pas wanneer de Hoge Raad heeft beslist, zal er meer rechtszekerheid zijn. Als de Hoge Raad echter ten gunste van de belastingplichtige oordeelt, ligt een wetswijziging in het verschiet. Het zou mij niet verbazen als het ministerie van Financiën binnenkort alvast een wetswijziging zal aankondigen om toekomstige situaties te voorkomen.’

Voor wie is deze situatie van belang?
‘Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. De ‘kans’ om een deel van de btw op de bouw van de woning terug te vragen bestaat bij de bouw van de woning wanneer direct zonnepanelen zijn geplaatst. Een huiseigenaar dient zich binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de woning is opgeleverd aan te melden bij de Belastingdienst. Nieuwbouwwoningen van vóór 2018 waarbij direct zonnepanelen zijn geplaatst komen daarom niet meer in aanmerking. De btw op de zonnestroominstallatie kan bij de bouw van de woning op reguliere wijze teruggevraagd worden. Nadat de teruggave verleend is, kan bezwaar gemaakt worden tegen de teruggavebeschikking met verwijzing naar de uitspraak uit 2017. Er kan verzocht worden om uitspraak op bezwaar aan te houden tot de Hoge Raad heeft beslist. Deze mogelijkheid bestaat overigens wellicht ook voor nieuwbouwwoningen waarbij in de 9 jaren na de bouw zonnepanelen worden geplaatst. In dat geval kan wellicht elk van de nog resterende jaren 1/10 van de betreffende btw teruggevraagd worden.’

Eigen Huis dreigt met golf aan suppleties
En de Vereniging Eigen Huis? Die eist dat de Belastingdienst toezegt dat iedereen die in 2014 of later een nieuwbouwhuis met zonnepanelen heeft gekocht zijn rechten behoudt, in afwachting van de uitkomsten van de juridische strijd die nu nog wordt gevoerd. De vereniging hoopt met het veiligstellen van het recht op btw-teruggave een golf aan zogenaamde btw-suppleties te voorkomen. Nico Stolwijk, manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: ‘Als de Belastingdienst deze toezegging niet wil doen, zijn wij genoodzaakt om nieuwbouwkopers die na 2014 een nieuwbouwwoning met zonnepanelen hebben gekocht op te roepen om de betaalde btw bij de Belastingdienst terug te vragen en hiermee hun rechten veilig te stellen.’

Plaats een reactie