Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Minister Ollongren: teruggave btw voor deel scholen en Verenigingen van Eigenaren aantrekkelijker

Minister Ollongren: teruggave btw voor deel scholen en Verenigingen van Eigenaren aantrekkelijker

Bron : Solarmagazine

Minister Ollongren meldt de Tweede Kamer dat voor een deel van de scholen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de btw-teruggave voor zonnepanelen aantrekkelijker wordt door de nieuwe kleine-ondernemersregeling.

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van start. Het ministerie beoogt hiermee dat de Nederlandse wetgeving aansluit bij de Europese wetgeving. Eerder gaf staatssecretaris Snel al aan dat particuliere eigenaren van zonnepanelen er definitief niet op achteruitgaan door de invoering van de nieuwe KOR. Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer nu een brief gestuurd met toelichting over wat er verandert bij de btw-teruggave voor zonnepanelen bij scholen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

VvE’s
Over btw voor VvE’s bij zonnepanelen schrijft de minister het volgende in haar Kamerbrief. ‘Tussen particuliere zonnepaneelhouders en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) met zonnepanelen bestaan verschillen voor de btw, vanwege de activiteiten van VvE’s en hun rechtsvorm. Een van de verschillen tussen particuliere zonnepaneelhouders en VvE’s wordt vanaf 1 januari 2020 opgeheven. De kleineondernemersregeling (KOR) is nu voorbehouden aan natuurlijke personen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR gemoderniseerd en rechtsvormneutraal. Hierdoor ontstaat een regeling die beter aansluit bij het beoogde doel: een vereenvoudigde vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm, om daarmee hun administratieve lasten te verlichten. Vanaf de genoemde datum kunnen ook VvE’s ervoor kiezen om de KOR toe te passen, mits voldaan aan alle voorwaarden (zoals de omzetgrens van 20.000 euro op jaarbasis). Deze VvE’s zijn dan voor al hun in Nederland verrichte activiteiten, waaronder de stroomleveringen aan de energiemaatschappij, vrijgesteld van btw, het doen van btw-aangifte en de bijbehorende administratieve verplichtingen.’

Scholen
Scholen die zonnepanelen op hun daken leggen, moeten over de stroom die ze terugleveren aan het stroomnet nu nog btw betalen. De minister schrijft hierover: ‘De door scholen aangeschafte zonnepanelen wekken elektriciteit op die zowel wordt aangewend voor eigen gebruik van de school als voor de levering aan het elektriciteitsnet. Over de vergoeding die scholen van de energiemaatschappij ontvangen voor de netlevering zijn zij btw verschuldigd. Hiermee samenhangend moeten zij voldoen aan administratieve verplichtingen, waaronder het doen van btw-aangifte. Onder de huidige regelgeving is er geen mogelijkheid om scholen buiten deze verplichtingen te houden omdat de huidige KOR uitsluitend openstaat voor natuurlijke personen.

Echter, door de invoering van de nieuwe KOR komt er per 1 januari 2020 een vrijstelling met ontheffing van administratieve verplichtingen en komt deze nieuwe KOR dan ook beschikbaar voor rechtspersonen. Voor scholen met zonnepanelen betekent dit dat zij per 1 januari 2020 kunnen kiezen om de nieuwe KOR toe te passen, mits wordt voldaan aan de overige voorwaarden voor die regeling. Ze zijn dan geen btw meer verschuldigd over de leveringen van zonnestroom aan het elektriciteitsnet en hoeven geen btw-aangifte meer te doen.’

Nuance nodig
​Fiscalist Romano Hagen van de Centrale BTW Teruggave pleit voor enige nuancering en licht dat toe. ‘De btw-teruggave bestaat in principe uit 2 delen. De afdracht van btw over de opgewekte/geleverde energie en de teruggave van btw op de aanschaf. Onder de huidige regelgeving kan de btw teruggevraagd worden “in dezelfde verhouding” als dat de zonnepanelen zakelijk worden gebruikt. Dat geldt ook voor scholen, VvE’s, kerken, verenigingen en dergelijke.’

Een deel van de opgewekte energie, bijvoorbeeld 70 procent, wordt volgens Hagen tijdens de opwek geleverd aan het stroomnet. ‘Daar staat een vergoeding van de energiemaatschappij tegenover waarover btw afgedragen moet worden. Deze 70 procent wordt voor de btw als zakelijk gezien. Hierdoor kan op basis van dit voorbeeld 70 procent van de btw op de aanschaf teruggevraagd worden.

In de wet Omzetbelasting staat echter ook dat “privégebruik” van de ondernemer (fictief) met btw belast is. De resterende 30 procent van de opgewekte energie uit dit rekenvoorbeeld wordt tijdens de opwek door een natuurlijk persoon voor privé gebruikt, wat fictief belast is met btw en als zakelijk wordt gezien. De particuliere btw-ondernemer kan daarom op basis van deze regel ook de resterende 30 procent van de btw terugvragen.’

Rechtspersonen
Hagen duidt dat scholen en VvE’s rechtspersonen zijn en geen privégebruik hebben. ‘Er is sprake van “eigen gebruik”. Bij eigen gebruik wordt gekeken of de eigenaar btw-belaste prestaties verricht. Wanneer deze rechtspersonen geen btw-belaste prestaties verrichten, kan de btw voor de resterende 30 procent uit het rekenvoorbeeld niet teruggevraagd worden. Scholen, VvE’s, kerken en verenigingen verrichten doorgaans geen btw-belaste activiteiten zodat zij “slechts” een deel van de btw terug kunnen vragen.’

Vrijstelling voor beperkte groep
Maar wat verandert er dan per 1 januari 2020? ‘Met ingang van 2020 kan een rechtspersoon ook een beroep doen op de ‘ontheffing’ (red. dit wordt dan een vrijstelling). Scholen, VvE’s, kerken en verenigingen konden al een deel van de btw terugvragen maar sommige hoeven in de opvolgende jaren geen btw meer af te dragen. Ik spreek over sommige omdat het alleen gaat om ‘kleinere’ installaties. Wanneer er meer dan 2.500 euro btw op de installatie zit, is een beroep op de vrijstelling direct na aanschaf niet meer aantrekkelijk en dient ten minste de 4 opvolgende jaren alsnog btw afgedragen te worden over de aan het elektriciteitsnet geleverde stroom. Aangezien VvE’s en scholen doorgaans meer zonnepanelen kopen zal slechts een klein deel van deze groep gebruik gaan maken van de vrijstelling direct na aanschaf.’

Plaats een reactie